צרו קשר

תכנון פיננסי מקיף

תכנון פיננסי הינו תהליך מקיף יסודי ומתמשך, שמטרתו להבטיח את העתיד הכלכלי של משפחתכם ולאפשר לכם חיים מהנים ורגועים.

מדוע חשוב התכנון הפיננסי?

  1. תכנון פיננסי חשוב, מכיוון שהחיים מלאי אירועים ואתגרים - לעיתים שמחים ומרגשים ולעיתים עצובים, לעיתים צפויים ולעיתים בלתי צפויים.
  2. תכנון פיננסי חשוב, מכיוון שהעלייה המתמשכת והמבורכת בתוחלת החיים דורשת מאתנו לפעול להגדלת החסכון לפנסיה, על מנת שנחיה בכבוד ונהנה בפרישה.
  3. תכנון פיננסי חשוב, משום שבכל השלבים בחיינו הבוגרים - מהכניסה למעגל העבודה ועד לפרישה - אנו נדרשים לקבל החלטות פיננסיות או זקוקים לפתרונות פיננסיים בנושאים חשובים, כגון: מגורים, חינוך הילדים, בריאות, חסכון פנסיוני, השקעות, ביטוחים, רכישת רכב, אירועים משפחתיים, חופשות משפחתיות, עזרה לילדים.

תכנון פיננסי מלא כולל את השלבים הבאים:

פגישת היכרות והגדרת מטרות

התכנון הפיננסי מושתת על מידע מלא אודותיכם ולכן הפגישה תתמקד בהיכרות עמכם והבנת התא המשפחתי שלכם, הסיכונים אליהם אתם חשופים, העדפותיכם ושאיפותיכם, הגדרת מטרותיכם בהווה ובעתיד, ורמת החיים אותה תרצו להבטיח לעצמכם לאחר הפרישה. בפגישה אקבל מכם מידע ונתונים אודות כל הנכסים וההתחייבויות שלכם ובכלל זה - השקעות, חשבונות בבנקים, תכניות חיסכון, פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות קופות גמל, פוליסות פיננסיות, הלוואות, נכסי נדל"ן בבעלותכם.
ככל שהמידע אודותיכם יהיה מקיף ושלם, כך יסייע הדבר להגיע לתוצאות הטובות ביותר בתכנון הפיננסי.
בפגישה זו נסדיר את ההתקשרות בינינו בחתימה על הסכם.

פגישת היכרות

איסוף מידע

אפנה בשמכם או באמצעותכם לקבלת מידע מכל הגופים הפיננסיים שבהם מנוהלים הנכסים וההתחייבויות שלכם ובכלל זה - בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, מסלקה פנסיונית.

איסוף מידע

ניתוח המידע

המידע והנתונים שקיבלתי מכם ומגופים פיננסיים שאצלם מנוהלים נכסיכם והתחייבויותיכם, ינותחו במונחים של תשואה מול סיכון, עלות מול תועלת, הפער בין הרצוי למצוי, ביטחונות, אלטרנטיבות מיסוי ועוד. כל זאת, במטרה לצמצם ככל הניתן את הפער בין רצונותיכם ושאיפותיכם ובין המשאבים שעומדים לרשותכם למימושם ולהבטיח לכם עתיד כלכלי נקי מדאגות.

ניתוח המידע

הכנת תכנית פיננסית

בהתבסס על כל המידע שקיבלתי אודותיכם והניתוחים שביצעתי, אכין עבורכם תכנית פיננסית תוך דאגה מלאה לאינטרסים שלכם בלבד.
בבניית התכנית הפיננסית יושם דגש על הקצאת המשאבים העומדים לרשותכם למימוש יעדיכם ושאיפותיכם בהווה ובעתיד.
התכנית תכלול המלצות לשינויים בכלל הנכסים וההתחייבויות שלכם במוסדות פיננסיים שונים ונכסי נדל"ן שבבעלותכם, במטרה לשפר את ביצועיהם ועלויותיהם ותשלומי המס בגינם ועל ידי כך לשפר את יכולתם לממש את יעדיכם ושאיפותיכם בהווה ובעתיד.
התכנית הפיננסית תסייע לכם בתהליך קבלת ההחלטות בהווה ובעתיד ותהווה בסיס למימוש שאיפותיכם הכלכליות בכל שלבי חייכם.

הכנת תכנית פיננסית

הצגת התכנית ומסירתה לידיכם

נקיים פגישה שבה תוצג בפניכם התכנית הפיננסית, לרבות ההמלצות, אופן יישום התכנית והליווי הפיננסי האישי שתקבלו ממני בטווח הארוך.
בתום הפגישה תימסר לידיכם תכנית פיננסית מודפסת על מנת שתוכלו ללמוד אותה ולהעמיק בה ונקבע פגישה נוספת כ-3 שבועות לאחר מכן, שבה נדון ביישום בפועל של התכנית.

הצגת תכנית

יישום ההמלצות

בפגישה אציג בפניכם את אופן יישום התכנית ואלווה אתכם ביישום בפועל של השינויים עליהם המלצתי, מול ספקי שירותים, כגון: חברות ביטוח, בתי השקעות, בנקים, מתווכים/קבלנים בתחום הנדל"ן, רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס.

יישום ההמלצות

בקרה ועדכון התכנית הפיננסית

ממועד הכנת התכנית הפיננסית עשויים לחול שינויים אישיים אצלכם או בשוקי הכספים וההון בארץ ובעולם שיצריכו ביצוע שינויים בתכנית הפיננסית על מנת להתאימה ליעדים שקבעתם. במסגרת הליווי המתמשך אקבל מכם עדכונים על שינויים במצבכם האישי, התעסוקתי, הפיננסי, או חלילה הבריאותי ואודיע לכם על שינויים בשווקי הכספים וההון בארץ ובעולם ו/או במדיניות המיסים של המדינה. אחת לשנה או בעקבות שינויים כאמור, אעדכן עבורכם את התכנית הפיננסית, על מנת שתמשיכו להיות רגועים ובטוחים ביכולתיכם לממש את שאיפותיכם הכלכליות בכל שלבי חייכם.

בקרה ועדכון התכנית