צרו קשר

ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה

העלייה המבורכת בתוחלת החיים דורשת מאתנו לפעול להגדלת החסכון לפנסיה בשנים בהם אנו עובדים ולעקוב אחר דמי הניהול שאנו משלמים והתשואות של המוצרים הפנסיוניים שלנו, על מנת שקצבת הפנסיה והכספים שנחסוך יאפשרו לנו לחיות בכבוד ולהנות מפירות עבודתנו בתקופה שלאחר הפרישה ממעגל העבודה.

הייעוץ הפנסיוני שאעניק לכם יכלול:

 • בחינה של הצרכים שלכם בגיל הפרישה (הכנסה שוטפת, סכומים חד פעמיים), לרבות ביטוחים נדרשים עד לפרישה ובפרישה אערוך מיפוי של הנכסים ההוניים והקצבתיים בתיק הפנסיוני שלכם והביטוחים הקיימים
 • אבצע התאמה של הנכסים הפנסיוניים לצרכים שלכם בגיל הפרישה, על מנת לקבוע את רמת החיים האפשרית לכם בפרישה
 • אבחן את השפעות המס על נכסיכם ואגבש עבורכם פתרונות מס אופטימליים
 • אבחן את דמי הניהול והתשואות בתיק הפנסיוני שלכם
 • בסוף התהליך, אפיק עבורכם דו"ח ייעוץ פנסיוני הכולל המלצות והנחיות ליישום אותו תקבלו בליווי הסברים.

ייעוץ פנסיוני בהחלפת מקום עבודה

החלפת מקום עבודה הינו אירוע המצריך תכנון, הערכות נכונה, קבלת החלטות וביצוע פעולות, בעיתוי ובאופן שיבטיחו את זכויותיך הפנסיוניות עד למציאת מקום עבודה חדש, וימקסמו את הטבות המס להם אתה זכאי בתקופת החסכון לפנסיה (תקופת העבודה) ובתקופת הפרישה ממעגל העבודה.
קיימת חשיבות רבה לקבלת ייעוץ פנסיוני לפני חתימה עם המעסיק הקיים על הסכם פרישה ולפני שיסתיימו יחסי עובד ומעביד עימו, מכיוון שישנם מהלכים שלא ניתן יהיה לשנותם לאחר מכן והנזק הכספי לכם עלול להיות גבוה מאוד.

הייעוץ הפנסיוני שאעניק לך יכלול:

 • קבלת מידע ומסמכים אודות כספים להם אתה זכאי בעקבות עזיבת מקום עבודתך.
 • קבלת מידע בנוגע לעיסוקך החדש ומועד תחילת העסקתך.
 • בדיקת מצבך הפנסיוני הקיים.
 • המלצות לפעולות שעליך לבצע בתאום עם מעסיקך הקיים לפני עזיבתך את מקום העבודה.
 • המלצות לפעולות לשימור זכויותיך הפנסיוניות עד לתחילת עבודתך אצל מעסיק חדש.
 • המלצות לפעולות בתיק הפנסיוני ומול רשויות המס, על מנת למקסם את הטבות המס להם תהיה זכאי בעקבות החלפת מקום עבודתך.

ייעוץ אשראי ומשכנתאות

הריביות בשוק האשראי משתנות כל העת בעקבות שינויים בשוקי הכספים וההון או החלטות של הגופים נותני האשראי. לפיכך, מומלץ לבחון מעת לעת באמצעות יועץ מקצועי את האפשרות למיחזור הלוואות קיימות, על מנת להקטין את סך התשלומים לאורך חיי ההלוואות ועל ידי כך לחסוך עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים.

ניתן לקבל ממני ייעוץ בנושאים הבאים:

 • ייעוץ בארגון מחדש של אשראים והלוואות שקיבלתם לתקופות קצרות וארוכות, כדי להפחית את תשלומי הריבית עבור ההלוואות ו/או להקל עליכם בתשלומים החודשיים.
 • ייעוץ בבחירת תמהיל המשכנתא המתאים לכם, למימון רכישת דירה או מיחזור משכנתא קיימת וליווי אישי עד לקבלת אישור לבקשת ההלוואה או מיחזור המשכנתא.